Hàn Quốc với nền kinh tế phát triển, bản sắc văn hóa truyền thống độc đáo cùng với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng mỗi năm có thể thu hút tới hàng nghìn lượt khách du lịch. Trong số đó, dù chỉ nằm ở một góc nhỏ của phía Tây Nam