Du lịch Đức khám phá tuyết Vào mỗi mùa đông lạnh về thì các quốc gia Châu Âu thường được bao bọc bởi lớp tuyết trắng, chúng như tạo nên một hình ảnh Đất Nước được bảo vệ bởi lớp tuyết trắng. Và trong các quốc gia đó thì có nước Đức